Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

  • 23/07/2016
  • Hết hạn
  • 763

Các thành viên đăng ký đăng tin miễn phí trên Tin Tức Khuyến Mại sẽ được bảo mật các thông tin cá nhân của mình một cách tốt nhất, trường hợp muốn biết phải được sự đồng ý của từng cá nhân riêng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính Sách Quyền Riêng Tư sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) có liên quan đến các dịch vụ của Tin Tức Khuyến Mại  thông qua website. Bằng cách truy cập Website, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Tin Tức Khuyến Mại có thể điều chỉnh lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày hiệu lực sẽ được thông báo ở đầu Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Khi chính sách quyền riêng tư & bảo mật được thay đổi, chúng tôi sẽ báo cho Quý vị biết thông qua các kênh của Tin Tức Khuyến Mại: email, trang chủ, Facebook fanpage.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về các thành viên mà họ cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, email, địa chỉ Facebook (nếu quý vị đăng nhập bằng Facebook hoặc Google). Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý vị

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép

Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ được bảo vệ và sử dụng để tối ưu các dịch vụ chúng tôi cung cấp được:

Gửi email đến Quý vị những thông tin khuyến mại đáng chú ý

Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Vị

Tin Tức Khuyến Mại không chia sẻ thông tin của quý vị đến bên thứ 3. Mọi sự chia sẻ thông tin đều cần phải thông qua sự đồng ý của Quý vị.

Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail: ngocquyettk@gmail.com

Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

Tin tức khác

Bài viết mới nhất


Tin tức khuyến mại là nơi bạn có thể tìm kiếm hay chia sẻ hàng ngàn thông tin khuyến mại hấp dẫn, ưu đãi, giảm giá trong các lĩnh vực như: ăn uống, thời trang, du lịch, công nghệ, điện tử, giáo dục, giải trí, … từ khắp mọi miền đất nước. Thường xuyên ghé thăm website vài phút mỗi ngày, bạn có thể nắm được các chương trình khuyến mại đang và sắp diễn ra để có kế hoạch phù hợp với chi phí tiết kiệm hơn nhiều.